Sparbanksstiftelsen i Oravais
Ändamål

Ansökan jämte bilagor skall inlämnas till stiftelsens ombudsman Stig Gunnar, Kalvholmsvägen 50, 66800 Oravais, senast 28.2.2022.

Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden samt vårda sparbanksrörelsens traditioner på orten. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att ekonomiskt stöda arbete och forskning som främjar sparandet och genom att utdela understöd och donationer till mottagare verksamma inom stiftelsens verksamhetsområde. Ekonomiskt stöd ges även för att informera om resultatet av arbetet och forskningen. Stiftelserna samlar och tillvaratar därtill sparbanksrörelsens traditioner inom verksamhetsområdet.

Ansökningsblankett (ifyllbar PDF)

Bakgrund
Stiftelsen grundades 1993 i samband med ombildandet av sparbanken Aktia till ett sparbanksaktiebolag. De 20 stiftelserna grundades på områden i Svenskfinland, där sparbanken hade verksamhet.

Sparbanksstiftelserna erhöll vid stiftandet aktier i Aktia sparbank Abp och bildade då såsom även nu den största aktieägargruppen i Aktia.

Stiftelsernas beslutande organ är förvaltningsrådet och styrelsen.
Kontaktuppgifter
Styrelseordförande
Kennet Hägg
Brännarsvägen 41
66820 Komossa

Förvaltningsrådsordförande
Johan Häggblom
Rauskvägen 12
66840 Pensala

Ombudsman
Stig Gunnar
Kalvholmsvägen 50
66800 Oravais
tfn: 050 3565490
E-post: stig.gunnar@netikka.fi